درباره سیال اکسین پاسارگاد

شرکت سیال اکسین پاسارگاد از سال 1390 به عنوان تامین کننده تجهیزات صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و همچنین آب و فاضلاب ، ساختمان و ابنیه توانسته است با گسترش محصولات و خدمات خود از لحاظ کمی و کیفی و همکاری با تولید کنندگان معتبر داخلی و خارجی به پیشرفت پروژه های ملی و صنعتی کمک کند.

شرکت سیال اکسین با حضور در بازار های صنایع مرتبط و تامین تجهیزات مورد نیاز آن و همچنین با کمک نیروی انسانی مجرب رضایت مندی مشتریان خود را تا کنون به صورت مستمر حفظ نموده است .

مجموعه ما با استفاده از توانایی های کامل خود در حوزه مهندسی ، تدارکات ارزیابی و تجهیزات قادر به ارائه خدمات به پروژه های متعدد در ابعاد ملی و منطقه ای در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و آب و فاضلاب و ساختمان و ابنیه می باشد.

شرکت سیال اکسین پاسارگاد باور و ارزش سازمانی خود را مبنی بر تامین رضایت مشتریان به عنوان مهمترین عامل موفقیت و ارج نهادن به منابع انسانی خود را به عنوان بزرگتربن سرمایه قرار داده است .

محصولات سیال اکسین پاسارگاد