طول زنجیره کربن و میزان انشعاب آن بر خصوصیات پلاستیک تأثیر زیادی دارد. میزان انشعابات زنجیره جانبی ، نزدیکی مولکولها به همدیگر را تغییر می دهد. زنجیرهای کاملاً جمع و جور ، پلاستیک های سفت و محکم تری می دهند. گاهی اوقات مولکول ها در کنار هم قرار می گیرند. این توده سخت تری ایجاد می کند که به عنوان ترازبندی بلوری شناخته می شود. پلاستیک ها با مقادیر زیاد آرایش کریستالی سخت تر و محکم تر اما شکننده تر هستند. شاخه های زنجیره ای UHMWPE شاخه های کمی دارند و 10 تا 20 برابر بیشتر از HDPE هستند. این اجازه می دهد تا مناطق متبلور بیشتری نسبت به پلی اتیلن های چگالی کمتری ایجاد شود.