اتیلن (C2H4) هیدروکربن گازی است که معمولاً در اثر ترک خوردن اتان تولید می شود ، که به نوبه خود یک ماده اصلی تشکیل دهنده گاز طبیعی است یا می تواند از نفت تقطیر شود. مولکول های اتیلن اساساً از دو واحد متیلن (CH2) متصل شده اند که توسط یک پیوند مضاعف بین اتم های کربن به هم متصل شده اند – ساختاری که با فرمول CH2 = CH2 نشان داده می شود. تحت تأثیر کاتالیزورهای پلیمریزاسیون ، پیوند دوگانه می تواند شکسته شود و پیوند تک اضافی حاصل برای اتصال به یک اتم کربن در یک مولکول اتیلن دیگر استفاده شود.