استاندارد ASTM

D 256

روشهای آزمون استاندارد برای تعیین مقاومت پلاستیکی در برابر ضربه آونگ ایزود

D 792

روشهای آزمون استاندارد چگالی و وزن مخصوص (چگالی نسبی) پلاستیکها توسط جابجایی

D 1238-04c

روشهای آزمون استاندارد Melt Flow Rate of thermoplastics توسط Extrusion Plastometer

D 1248

مشخصات استاندارد مواد اکستروژن پلاستیک های پلی اتیلن برای سیم و کابل

D 1505

روش استاندارد تست چگالی پلاستیک ها توسط روش چگالی-گرادیان

D 1598

روش آزمون استاندارد برای فشار از بین رفتن لوله پلاستیکی تحت فشار داخلی ثابت

D 1599

روش آزمون استاندارد برای مقاومت در برابر فشار هیدرولیکی کوتاه مدت لوله های پلاستیکی ، لوله ها و اتصالات

D 1603

روش آزمون استاندارد برای سیاه کربن در پلاستیک های الفین

D 2122

روش آزمون استاندارد برای تعیین ابعاد لوله ترموپلاستیک و اتصالات

D 2240

روش آزمون استاندارد برای خاصیت لاستیک – سختی دورومتر

D 2290

روش آزمون استاندارد برای مقاومت کششی ظاهری حلقه لوله پلاستیکی یا تقویت شده پلاستیکی با استفاده از روش تقسیم دیسک

D 2412

روش آزمون استاندارد برای تعیین مشخصات بارگذاری خارجی لوله های پلاستیکی توسط بارگذاری صفحات موازی

D 2444

روش آزمون استاندارد برای تعیین مقاومت در برابر ضربه لوله ترموپلاستیک و اتصالات با استفاده از لوله (کاهش وزن)

D 2447

مشخصات استاندارد برای لوله های پلاستیکی پلی اتیلن (PE) ، برنامه های 40 و 80 ، بر اساس قطر خارج

D 2837

روش آزمون استاندارد برای بدست آوردن مبنای طراحی هیدرواستاتیک برای مواد لوله ترموپلاستیک یا مبانی طراحی فشار برای محصولات لوله ترموپلاستیک

D 3350

مشخصات استاندارد برای لوله های پلاستیک پلی اتیلن و مواد اتصالات

D 3515

مشخصات استاندارد برای مخلوط های سنگ فرش بتمنس گرم و مخلوط

D 395

روشهای استاندارد آزمون برای خواص لاستیک – مجموعه فشرده سازی

D 412

روشهای آزمون استاندارد برای لاستیک آتشفشانی و الاستومرهای ترموپلاستیک – کشش

D 573

روش استاندارد تست لاستیک – خراب شدن در کوره هوا

D 623

روش های استاندارد آزمون برای خاصیت لاستیک – تولید گرما و خستگی انعطاف پذیر در فشار

D 635

روش آزمون استاندارد برای میزان سوختن و / یا میزان و زمان سوختن پلاستیک در موقعیت افقی

D 638

روش آزمون استاندارد برای خواص کششی پلاستیک ها

D 648

روش آزمون استاندارد برای تغییر شکل دمای پلاستیک های تحت بار خمشی در موقعیت لبه

D 790

روش های آزمون استاندارد برای خواص خمشی پلاستیک های تقویت نشده و تقویت شده و مواد عایق الکتریکی

D 792

روشهای استاندارد آزمون چگالی و وزن مخصوص (چگالی نسبی) پلاستیکها توسط جابجایی

D 955

روش آزمون استاندارد اندازه گیری جمع شدگی از ابعاد قالب ترموپلاستیک ها

B 117

روش استاندارد برای استفاده از دستگاه نمک پاش (مه)